FORGOT YOUR DETAILS?

TIDEWATER STUDY (ผลงานวิจัยไทด์วอเตอร์)

การทดสอบสารเคลือบเครื่องยนต์ TX7

ข้อมูลนี้กล่าวถึงการเติมผลิตภัณฑ์สารเคลือบเครื่องยนต์ TX7 และการลดของโลหะสึกกร่อน สำหรับการทดสอบนี้ ทางบริษัทได้มีการวิเคราะห์น้ำมันและทดสอบการสึกกร่อนของโลหะอนาลิสต์ (Analys Inc.) ที่เมืองชูการ์แลนด์ มลรัฐเทกซัส ทั้งนี้บริษัท โพลิเมอร์ไดนามิก และไทด์วอเตอร์มารีน ได้ทำการทดสอบเป็นประจำทุกเดือนโดยใช้เครื่องจักรดาร์ลีนไทด์ (DARLENE TIDE) และ แมรี่ไทด์ (MARY TIDE) เป็นหลัก

ผลลัพธ์ของแมรี่ไทด์ (MARY TIDE)

ซึ่งอยู่ในรายงานของบริษัทอนาลิสต์ หมายเลข 60163 แสดงถึงค่าเฉลี่ยตลอดสามเดือนในการทดสอบ โดยทดสอบจำนวนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน​

1. ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ และส่วนประกอบภายใน จะมีอายุการใช้งานมากขึ้น เมื่อเทียบกับระดับของโลหะสึกกร่อนในน้ำมันเครื่องที่สูงขึ้น

2. ระยะเวลาที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน และการซ่อมแซมเครื่องยนต์ลดลง

3. ค่าการใช้น้ำมันและอุณหภูมิในการปฎิบัติการยังมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในเชิงการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ค่าดังกล่าวไม่ได้จัดรวมอยู่ในผลลัพธ์ของการทดสอบครั้งนี้ด้วย เพราะการตรวจสอบระดับการสึกกร่อนของโลหะโดยใช้ตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์สเปกโตรเคมีคอล (Spectrochemical Analysis) แสดงให้เห็นเป็นเปอร์เซ็นของโลหะสึกกร่อนที่ลดลงดังนี้


ทำไมถึงต้องทดสอบการสึกกร่อนของโลหะ

เพราะเราสามารถวัดระดับการสึกกร่อนที่ลดน้อยลงและอายุการใช้งานที่นานขึ้นของโลหะบางชนิดได้จากจำนวนโลหะสึกกร่อนที่ “ปล่อยออกมา” โลหะเหล่านี้กระจายไปทั่วเครื่องยนต์ ดังนั้น หากระดับโลหะสึกกร่อนในน้ำมันเครื่องยนต์มากขึ้น เครื่องยนต์ก็จะสึกกร่อนมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ระดับการสึกกร่อนของโลหะในการวิเคราะห์สเปคโตรเคมีคอลที่ลดน้อยลง พิสูจน์ให้เห็นว่าการหล่อลื่น และแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการสึกหรอของเครื่องยนต์นั้นดีขึ้น

ผลสรุป

โดยสรุปแล้ว ควรใช้สารเคลือบเครื่องยนต์ TX7 ในทุกรอบของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

นอกจากนี้ ยังมีผลการทดลองที่เกี่ยวข้อง กับรายการนี้ซึ่งกล่าวโดย แลรี่ อี พลังก์ วิศวกรเรือ ที่เมืองเท็กซัส ซึ่งกล่าวว่า "เมื่อใช้สารเคลือบเครื่องยนต์ TX7 แล้วความดันน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นและอุณหภูมิในการปฎิบัติการจะลดลง” 

และเขาได้สังเกตเห็นถึงประโยชน์ข้ออื่นๆ ของสารเคลือบเครื่องยนต์ TX7 ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ได้อย่างดี

TOP