FORGOT YOUR DETAILS?

TX-7 สารเคลือบและปกป้องเครื่องยนต์ จากสหรัฐอเมริกา ที่มืออาชีพเลือกใช้

ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปี บริษัทได้พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ทุกชนิดที่ใช้ในวงการแข่งขัน เช่น รถ เรือ เครื่องบิน มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ รถยนต์ทั่วไป รถบรรทุกสินค้าทุกขนาด รวมถึงเครื่องยนต์ทุกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและการคมนาคม ด้วยมาตรฐานและคุณภาพที่ดี จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ไว้วางใจ เชื่อมั่น และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากผู้บริโภค และมียอดขายอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา

TOP